!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

P-platser (utomhus)

BRF Zinken har 50 st P-platser utomhus för uthyrning. Dessa platser finns på Zinkens väg, på Krukmakargatan och vid Globala gymnasiet.
Avgiften för P-plats utomhus är 709 kr/mån.

 

Ansökan om P-plats utomhus: 
Skickas via mail till zinkengaraget@gmail.com eller via brev till
BRF Zinkens kansli, Krukmakargatan 49, 4tr. 

Regler för P-platser utomhus: 
• Endast medlemmar eller hyresgäster i BRF Zinken äger rätt att hyra p-plats.

• Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

• Byte av P-plats mellan två eller flera P-platsinnehavare får bara ske efter skriftlig anmälan till zinkengaraget@gmail.com eller brev till BRF Zinkens kansli, efter godkännande av föreningens styrelse.

• Medlem eller hyresgäst kan inte överlåta sin P-plats på annan, inte heller då ägarbyte av bostadsrätt sker. När P-platsinnehavarens medlemskap eller hyresförhållande upphör, avslutas även rätten att hyra P-plats. 

• Uppsägning av P-plats skickas till BRF Zinkens kansli eller via mail till zinkengaraget@gmail.com Uppsägningstiden är 3 månader (inga halva avgifter förekommer). 

• Könummer fördelas kronologiskt utifrån då anmälan till kön kom BRF Zinkens styrelse tillhanda. I de fall anmälningar kommer in samtidigt sker lottdragning.

• Avgiften för P-platsen fastställs av styrelsen och följer marknadspriset. 

• Försening med betalning av parkeringsavgiften medför rätt för styrelsen att säga upp avtal om hyra av P-plats. Då styrelsen beslutar att avsluta P-platsavtalet på denna grund upphör nyttjanderätten till P-platsen omedelbart.

För er som redan har P-plats:
Fakturor kommer från SBC, föreningens ekonomiska förvaltare.
Önskar ni autogiro - kontakta SBC 

Kontaktpersoner i föreningens styrelse:
Iréne Sjöström irresjo@gmail.com      
Michael Heumann heumann@ownit.nu 

 

Dokument

Ansökan p -plats 201809.pdf 2018-09-24

Uppdaterad 2018-09-24