!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheter och fastighetsbeteckning

BRF Zinken bestod 2015 av 319 bostadslägenheter och 10 lokaler med hyresrätt, samt ett större garage under fastigheten. Området färdigställdes under 1988 och ägdes fram till september 2008 av kommunala Stockholmshem. Sedan en köpestämma sagt ja till ombildning till bostadsrätter köpte BRF Zinken området och tog formellt över fastigheterna i september 2008.

Fastigheterna har följande adress och fastighetsbeteckning:
Zinkens väg 25-39 = Krukomakaren 12
Zinkens väg 41-55 = Krukomakaren 13
Zinkens väg 57-71 = Krukomakaren 14
Krukmakargatan 45,49 = Krukomakaren 8
Krukmakargatan 54,56,58,60 = Krukomakaren 7
Krukmakargatan 71,73 = Krukomakaren 4

Ritningar på lägenheter kan hämtas via:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/
Det förutsätter att man har mobilt bank-id, tjänsten är kostnadsfri.
Man kan också hämta ritningar på Stadsbyggnadskontoret: Fleminggatan 4.

Det finns två alternativ:
1) Spara ner på eget usb-minne utan kostnad
2) Utskriven på papper mot kostnad.