!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsstämman

Föreningens årsstämma hålls tidigast i mars och senast i juni månads utgång, enligt stadgar. Medlem som vill lämna förslag till stämman ska anmäla detta till styrelsen senast 31 januari eller inom den senaste tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Kallelsen till stämman, med uppgifter om vilka ärenden som ska behandlas utdelas personligt till samtliga medlemmar, eller genom postbefordran senast två veckor före årsmötet.

Varje medlem har en röst vid mötet, om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans bara en röst. Rösträtt har den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt föreningens stadgar.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Även annan än make, sambo eller närstående som varaktigt sambor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombud ska förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt för detta. Regler för ombud och rösträtt regleras av föreningens stadgar och blankett för fullmakt finns nedan (legitimation krävs för fullmaktstagare). 

Protokoll från tidigare årsstämmor i BRF Zinken bifogat nedan. 

Vill du engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen:

Per-Erik Åström (sammankallande) pererik@ownit.nu

Vill du skicka motioner till årsstämman?
Skicka dem senast 31 januari eller det datum som styrelsen anger till brf.zinken@gmail.com eller via post till BRF Zinkens styrelse, Krukmakargatan 49, 11741 Stockholm. Här nedan finns ocskå en mall för att skriva motioner, som kan användas för att skicka in motioner direkt här på hemsidan.

MALL MOTIONER BRF ZINKEN:

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Årsmötesprotokoll 2018.pdf 2018-06-28
Årsmötesprotokoll 2017.pdf 2017-05-24
Årsmötesprotokoll 2016.pdf 2016-05-09
Årsmötesprotokoll 2015.pdf 2015-05-28
Årsmötesprotokoll 2014.pdf 2014-05-07
Årsmötesprotokoll 2013.pdf 2016-11-29
Årsmötesprotokoll 2012.pdf 2016-11-29
Årsmötesprotokoll 2011.pdf 2016-11-29
Årsmötesprotokoll 2010.pdf 2016-11-29
Årsmötesprotokoll 2009.pdf 2016-11-29
Årsmötesprotokoll 2009 - extrastämma.pdf 2016-11-29
Stammofullmakt.pdf 2013-03-20