!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

P-platser (garage)

BRF Zinken har 88 P-platser i garage för uthyrning. Det finns tre typer av P-platser i garaget, bil, bil+el, respektive MC.

Bilplats avgift för medlemmar i föreningen 1307 kr/mån.

Bilplats + el, avgift för medlemmar i föreningen 1607 kr/mån.

(Uppställningsplats med el= +300 kr/månad utöver P-avgiften)

Platserna är i första hand tänkta för er med el- och hybridbilar och kommer att hanteras i separat kö. Kostnaden är samma oavsett elanvändning.  

MC Plats avgift för medlemmar i föreningen 672 kr/mån.

 

Ansökan om P-plats i garaget:
Skickas via mail till zinkengaraget@gmail.com eller via brev till BRF Zinken, Krukmakargatan 49, 117 41 Sthlm. 
Ange om det gäller bil, elplats eller MC-plats, namn, adress, lägenhetsnummer och mobilnr.

Regler för P-platser i garage: 
• Endast medlemmar eller hyresgäster i BRF Zinken äger rätt att hyra p-plats. 

• Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

• Medlem eller hyresgäst kan inte överlåta sin P-plats på annan, inte heller då ägarbyte av bostadsrätt sker. När P-platsinnehavarens medlemskap eller hyresförhållande upphör, avslutas även rätten att hyra P-plats. 

 • Byte av P-plats mellan två eller flera P-platsinnehavare får bara ske efter skriftlig anmälan till zinkengaraget@gmail.com eller brev till BRF Zinkens kansli, efter godkännande av föreningens styrelse.

• Uppsägning av P-plats skickas till BRF Zinkens kansli. eller via mail till zinkengaraget@gmail.com Uppsägningstiden är 3 månader (inga halva avgifter förekommer). 

• Könummer fördelas kronologiskt utifrån då anmälan till P-platskön kom BRF Zinkens styrelse tillhanda. I de fall anmälningar kommer in samtidigt sker lottdragning.

• Avgiften för P-platsen fastställs av styrelsen och följer marknadspriset. 

• Försenad betalning av parkeringsavgiften medför att styrelsen har rätt att säga upp avtal med P-platsinnehavare om hyra av P-plats. Då styrelsen beslutar att avsluta P-platsavtalet på denna grund upphör nyttjanderätten till P-platsen omedelbart.

För er som redan har plats i garaget:
Fakturor kommer från SBC, föreningens ekonomiska förvaltare.
Önskar ni autogiro - kontakta SBC 

Kontaktpersoner i föreningens styrelse:
Iréne Sjöström irresjo@gmail.com      
Michael Heumann heumann@ownit.nu 

Dokument

Ansökan p -plats 201809.pdf 2018-09-24