!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Allmänt om renovering

Tillstånd: Du måste alltid söka tillstånd av styrelsen innan du sätter igång ditt renoveringsprojekt. Du kan också behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för vissa förändringar. På Stockholms stads hemsida hittar du mer information om det. Prata med oss i styrelsen så hjälper vi dig - ställ hellre en fråga för mycket än för lite! 

Bostadsrätt: ansvarar för lägenhetens underhåll. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. 

Hyresrätt: Kontakta styrelsen eller förvaltaren innan någonting förändras i lägenheten.

Policy för ombyggnad: Var vänlig notera och ta del av BRF Zinkens beredningspolicy gällande ombyggnader. Synpunkter och frågor kan mailas till styrelsen. Dokumentet hittar du nedan bifogat som pdf. 

Tillstånd för renovering av badrum: Kontakta styrelsen i god tid inför din badrumsombyggnation. Bifoga ritning samt/eller skriftlig beskrivning och ange vald cerifierad (våtrumsbehörighet fodras) hantverkare. Invänta besked från styrelsen (tar ca 1 månad om allt är ok).

Elledningar nära avlopp: Vår tekniska förvaltare har särskilt bett oss uppmärksamma att under avlopp/toalett finns elledningar som kan skadas. Ska du flytta avlopp/toalett eller bila golven runt avlopp, kontakta alltid styrelsen för att kolla upp så vi kan undvika stora skador!

Renovering med flytspackel: Flytspackel får aldrig kommer ner i avloppen eller hällas i dagbrunnar utomhus, detta är helt förbjudet! Tyvärr har även auktoriserade och välrenommerade hantverkare slarvat och låtit flytspackel rinna ner i avloppen, vilket tidigare orsakat både stopp och stora översvämningar. Det kan kan stå både dig och föreningen mycket dyrt. Överblivet flytspackel samt byggsopor ska lämnas på närmaste återvinningscentral. Var mycket noga med att alltid informera dina hantverkare om detta!

Om störningar: Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på följande tider, enligt föreningens trivselregler: Vardagar: 08:00 – 19:00 lördagar och söndagar: 10:00 – 17:00
Övriga helgdagar tillåts inga störande arbeten. Den som upplever sig bli störd och att grannar inte respekterar detta, kan få hjälp av vår störningsjour, se flik för detta till vänster. 

Dokument

PolicyOmbyggnad_2010[1].pdf 2010-11-04