!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning


Ansökan skall skickas in till styrelsen om tillstånd för att hyra ut bostadsrättlägenhet i andra hand. Om flera äger lägenheten ska alla skriva under.

Detta intyg gäller inte hyreslägenheter.

OBS!
P-platser och garageplatser kan inte hyras ut i andra hand.
Kontakta styrelsen om du har frågor om hur du ska göra med din P-plats.

Föreningen tar stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år (fördelat per månad), vilket motsvarar ca 370 kr i månaden (basbelopp 2017 är 44 800 kr).

Vår ekonomiska förvaltare lägger på avgiften på månadsavierna under den tid andrahandsuthyrningen gäller enligt insänd och av styrelsen beviljad ansökan.

Ansökningsblankett för nedladdning:

Dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning BRF Zinken.pdf 2016-12-10