!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning


Ansökan skall skickas in till styrelsen om tillstånd för att hyra ut bostadsrättlägenhet i andra hand. Om flera äger lägenheten ska alla skriva under.

Detta intyg gäller inte hyreslägenheter.

OBS!
P-platser och garageplatser kan inte hyras ut i andra hand.
Kontakta styrelsen om du har frågor om hur du ska göra med din P-plats.

Föreningen tar stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år (basbelopp 2018 är 45 500 kr).

Vår ekonomiska förvaltare hanterar faktureringen.

Ansökningsblankett för nedladdning:

Dokument

Ansökan andrahandsuthyrning.pdf 2018-09-13