!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

P-platser (el) utomhus

BRF Zinken har 6 st P-platser (utomhus) med el. Dessa P-platser finns vid Zinkens väg bredvid garaget. Platserna är i första hand tänkta för er med el- och hybridbilar och kommer att hanteras i separat kö. Kostnaden är samma oavsett elanvändning. 
Avgift för P-plats utomhus med el är 1009 kr/mån, inkl. el.

(Uppställningsplats med el= +300 kr/månad utöver P-avgiften)

 

Ansökan om P-plats utomhus med el:
Skickas via mail till zinkengaraget@gmail.com eller via brev till BRF Zinken, Krukmakargatan 49, 117 41 Sthlm. 
Ange namn, adress och lägenhetsnummer samt typ av P-plats: el-plats.

Regler för P-plats utomhus med el:
• Endast medlemmar eller hyresgäster i BRF Zinken äger rätt att hyra p-plats. 

• Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

• Medlem eller hyresgäst kan inte överlåta sin P-plats på annan, inte heller då ägarbyte av bostadsrätt sker. När P-platsinnehavarens medlemskap eller hyresförhållande upphör, avslutas även rätten att hyra P-plats. 

 • Byte av P-plats mellan två eller flera P-platsinnehavare får bara ske efter skriftlig anmälan till zinkengaraget@gmail.com eller brev till BRF Zinkens kansli, efter godkännande av föreningens styrelse.

• Uppsägning av P-plats skickas till BRF Zinkens kansli. eller via mail till zinkengaraget@gmail.com Uppsägningstiden är 3 månader (inga halva avgifter förekommer). 

• Könummer fördelas kronologiskt utifrån då anmälan till P-platskön kom BRF Zinkens styrelse tillhanda. I de fall anmälningar kommer in samtidigt sker lottdragning.

• Avgiften för P-platsen fastställs av styrelsen och följer marknadspriset. 

• Försenad betalning av parkeringsavgiften medför att styrelsen har rätt att säga upp avtal med P-platsinnehavare om hyra av P-plats. Då styrelsen beslutar att avsluta P-platsavtalet på denna grund upphör nyttjanderätten till P-platsen omedelbart.

För er som redan har plats i garaget:
Fakturor kommer från SBC, föreningens ekonomiska förvaltare.
Önskar ni autogiro - kontakta SBC 

Kontaktpersoner i föreningens styrelse:
Iréne Sjöström irresjo@gmail.com      
Michael Heumann heumann@ownit.nu 

Dokument

Ansökan p -plats 201809.pdf 2018-09-24