!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kommunikationspolicy

En öppen och tydlig kommunikation är en förutsättning och grund för en väl fungerande bostadsrättsförening. Det skapar trygghet, trivsel och gemenskap.

Styrelsens kommunikation med medlemmar

För kommunikation riktad till medlemmarna använder styrelsen följande kanaler:

 •        Hemsidan
 •        Anslag i portar, på föreningens anslagstavlor.
 •        Direktutdelning av brev
 •        Välkomstbrev till nya medlemmar
 •        Direktkontakt
 •        Föreningsstämma

Under året kommunicerar styrelsen löpande med medlemmarna, primärt via anslag i portar och på hemsidan. När styrelsen bedömer att det behövs, så delas brev ut direkt till medlemmar. Kallelse till föreningens årsstämma skickas ut före stämman till medlemmarna och innehåller föreningens årsmöteshandlingar, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Medlemmar har också ett eget ansvar att hålla sig informerade och ta del av den kommunikation som riktas till dem.

Medlemmars kommunikation med styrelsen

Medlemmar kan kontakta styrelsen på följande sätt:

 •        Mail: brf.zinken@gmail.com
 •        Brev: BRF Zinken, Krukmakargatan 49, 4tr, 117 41 Stockholm
 •        Direktkontakt (kontaktuppgifter finns här på hemsidan)
 •        Kontaktformulär (finns här på hemsidan)
 •        Skrivelse (mall finns här på hemsidan)
 •        Motion (mall finns här på hemsidan)

Om du har förslag som rör bostadsrättsföreningen, kan du skriva en skrivelse till styrelsen som återkommer med svar. På hemsidan finns också kontaktuppgifter för kontakt med alla styrelsemedlemmar. Du kan skriva en motion till föreningens årsstämma före motionstidens utgång (styrelsen anslår datum för denna på hemsidan och portarnas anslagstavlor). På årsstämman behandlas motionerna, en medlem per lägenhet i BRF Zinken har rösträtt, yttranderätt och möjlighet att påverka vad som händer i föreningen (om en medlem äger fler lägenheter har denne endast en röst).

Medlemmars kommunikation med varandra
På Facebook finns en grupp som heter Bostadsrättsföreningen Zinken. Där kan alla medlemmar komma i kontakt med varandra, diskutera saker som rör föreningen och vårt område, tipsa om aktiviteter och händelser m.m. Facebookgruppen används idag inte av alla medlemmar i föreningen. 

Trivselregler och störningsjour
Det är viktigt att vi alla visar varandra hänsyn och följer våra trivselregler. Det bästa är givetvis att vi alla hjälps åt, att vi pratar med varandra och visar hänsyn. Trivselregler och riktlinjer för störningsjour finns här på föreningens hemsida.

Kontakt med förvaltare
För Zinkens gemensamma ytor och lokaler ansvarar föreningens tekniska förvaltare. Till dem kan felanmälan göras direkt. Kontaktuppgifter finns här på vår hemsida samt på anslag i våra trapphus.

Frågor om fakturor och avgifter hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, deras kontaktuppgifter finns här på vår hemsida samt på anslag i våra trapphus.

Andrahandshyresgäster
För andrahandshyresgäster i föreningen gäller att det är medlemmens ansvar – och inte styrelsens - att lämna relevant boendeinformation till sin hyresgäst i samband med uthyrningen och att hålla denne uppdaterad under uthyrningstiden.