!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Markiser

Styrelsen har valt FÖNSTERDESIGN AB på Wollmar Yxkullsgatan 15, (tel. 08-668 14 20) som leverantör av markiser. Ett avtal om rabatter har slutits mellan Fönsterdesign AB och vår förening som ger oss medlemmar 10 procents avdrag på materialet och 15 procents rabatt på motorstyrning.

Årsmötet 2017 biföll två motioner om markiser. Årsmötet beslutade att medlem som vill sätta upp markiser ska först sluta ett avtal med föreningen som reglerar ansvarsfrågan. Vår förvaltare ADEX hanterar dessa avtal, kontakta dem om du tänker sätta upp en markis på kundkontakt@adex.se eller via formulär.  

Utifrån årsmötets beslut bildades en grupp för att ta fram förslag på färger. Färgförslagen som godkänts (med enfärgade markiser) kommer från firman SANDATEX: 

Markiser behöver inte bygglov, så länge de inte har textbudskap.

Annan leverantör kan väljas men då måste de vara branschcertifierade och följa branschstandarden AB 94 för montering, samt följa de färgförslag som har godkänts.

Markiser kan ha olika storlek och monteras på olika sätt och de kan också förses med motorstyrning. Fönsterdesign AB vars montörer är branschcertifierade, kan upplysa om vilka alternativ som är godkända.

Dokument

Markiser information 2017.docx.pdf 2017-10-04