!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Markiser

 

Markiser

Årsmötet beslutade våren 2017 att godkänna 2 motioner om uppsättning av markiser med tillägget att en grupp skulle bildas, som skulle ta fram förslag på färger. Ett önskemål från årsmötet var dessutom att markiserna skulle vara enfärgade.

Färgförslagen, som alla är från firma SANDATEX, förelades och godkändes av styrelsen och kan beskådas nedan.

Markiser behöver inte byggnadstillstånd så länge de inte har textbudskap.

Styrelsen har valt FÖNSTERDESIGN AB på Wollmar Yxkullsgatan 15, (tel. 08-668 14 20) som leverantör.

 

Annan leverantör kan väljas  men då måste man  säkerställa att de är branschcertifierade och att de följer branschstandarden AB 94 för monteringen.

 

Markiser kan ha olika storlek och monteras på olika sätt och de kan också förses med motorstyrning.

Fönsterdesign AB vars montörer är branschcertifierade, kan upplysa om godkända alternativ.

Ett avtal om rabatter har slutits mellan Fönsterdesign AB och vår förening som ger oss medlemmar 10 procents avdrag på materialet enligt prislista. På motorstyrning får vi 15 % rabatt.

Vidare beslutade årsmötet att ett avtal mellan medlemmen, som vill sätta upp markis, och BRFZinken ska slutas. Avtalet reglerar i princip ansvarfrågan.

Vår förvaltare ADEX hanterar dessa avtal och det är alltså dem man ska kontakta om man tänker sätta upp en markis.

 

Kontaktväg till ADEX är: http://adex.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=SM7V0W2IPOZNV7H

 

Skriv att det gäller MARKIS-avtal i meddelanderutan.

Dokument

Markiser information 2017.docx.pdf 2017-10-04