!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nyhetsbrev juni 2018

Publicerad: 2018-06-10 | Uppdaterad: 2018-06-10

Se dokument nedan.

 

MVH Styrelsen

Dokument

Nyhetsbrev juni 2018.pdf 2018-06-10

Containern

Publicerad: 2018-05-27 | Uppdaterad: 2018-05-27

Hej grannar,
Nu är städdagen snart avklarad och eftersom det tycks bli plats över i containern som står vid p-platsen, går det bra att slänga privata saker i den. Obs ej elektronik!!!
Containern tas bort på måndag.

Ej tillåtet med parkering av Motorcyklar på innergårdar

Publicerad: 2018-05-23 | Uppdaterad: 2018-05-23

Många boende i området har kontaktat styrelsen med anledning av att det parkeras motorcyklar på innergårdarna på Zinkens väg. Det är inte tillåtet.

Föreningens parkeringsbolag kommer att kontaktas och parkeringsöverträdelserna kommer att bevakas samt hanteras av Parkeringsbolaget.

 

Markiser - tillägg

Publicerad: 2018-05-22 | Uppdaterad: 2018-05-22

Markiser

Årsmötet beslutade våren 2017 att godkänna 2 motioner om uppsättning av markiser med tillägget att en grupp skulle bildas, som skulle ta fram förslag på färger. Ett önskemål från årsmötet var dessutom att markiserna skulle vara enfärgade.

Färgförslagen, som alla är från firma SANDATEX, förelades och godkändes av styrelsen och kan beskådas nedan.

Markiser behöver inte byggnadstillstånd så länge de inte har textbudskap.

Styrelsen har valt FÖNSTERDESIGN AB på Wollmar Yxkullsgatan 15, (tel. 08-668 14 20) som

leverantör. 

Annan leverantör kan väljas  men då måste man  säkerställa att de är branschcertifierade och att de följer branschstandarden AB 94 för monteringen.

Markiser kan ha olika storlek och monteras på olika sätt och de kan också förses med motorstyrning.

Fönsterdesign AB vars montörer är branschcertifierade, kan upplysa om godkända alternativ.

Ett avtal om rabatter har slutits mellan Fönsterdesign AB och vår förening som ger oss medlemmar 10 procents avdrag på materialet enligt prislista. På motorstyrning får vi 15 % rabatt.

Vidare beslutade årsmötet att ett avtal mellan medlemmen, som vill sätta upp markis, och BRFZinken

ska slutas. Avtalet reglerar i princip ansvarfrågan.

Vår förvaltare ADEX hanterar dessa avtal och det är alltså dem man ska kontakta om man tänker

sätta upp en markis.

Kontaktväg till ADEX är: http://adex.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=SM7V0W2IPOZNV7H

Skriv att det gäller MARKIS-avtal i meddelanderutan.

Städdag Söndag 27/5

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

Söndagen 27/5 kl. 10.00 samlas vi vid amfiteatern, (Zinkens v 59-69) Vi ställer ut de redskap vi har, ta gärna med egna! 

Container är beställd för att bli av med skräp.

Vad behöver göras? 

 • Sopa och plocka skräp i området
 • Sopa/städa lekplatser, tvätta bort mossa/smuts
 • Olja in föreningens bord & bänkar
 • Ta bort mossa (från t.ex. plattor/kanter/i amfiteatern)
 • Rensa skräp/städa i tvättstugor & utanför förråden
 • Rensa skräp/städa i barnvagnsrum

Alla förslag är välkomna – nu gör vi fint i vårt område!

KORVGRILLNING 

Från ca kl. 12.00 tänder vi grillarna och har som vanligt korvgrillning och umgås vid amfiteatern, både barn och vuxna.

Varmt välkomna!! Vänliga hälsningar Styrelsen

Funderar du på att hyra ut din lägenhet?

Publicerad: 2018-05-02 | Uppdaterad: 2018-05-02

På förekommen anledning:

All uthyrning i andra hand kräver tillstånd av styrelsen oavsett om det gäller att hyra ut på kort tid eller på längre tid. 

Brf Zinken utgår från att andrahands-uthyrning endast får ske med den praxis hyresnämnden faststlagit.

Tillståndsansökningar finns på hemsidan.

Garage och P-platser får inte hyras ut i andra hand-

Andrahandsuthyrning av såväl garage/p-platser som lägenheter utan tillstånd kan leda till uppsägning i enlighet med bostadsrättslagen.

 

 

 

 

Information från styrelsen

Publicerad: 2018-02-08 | Uppdaterad: 2018-02-08

Dokument

nyhetsbrev.pdf 2018-02-08

Solcellerna äntligen inkopplade.........

Publicerad: 2017-12-18 | Uppdaterad: 2017-12-18

Ja mitt i mörkaste tiden så blev det alltså klart. Våra solceller är nu inkopplade på nätet. 

Vill man se om de producerar någon energi just nu så klickar man på länken nedan.

Fungerar inte det bör det gå att kopiera in adressen i din webläsare. 

Då får man diverse info. Bilden bläddrar fram lite olika värden. Vänta alltså en stund.

OBS  Info läggs ut med en kvarts fördröjning.

Bertil Nyström

070-6016216

 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=0d319e64-2a67-4391-864e-832e114e0f85

Solcellsinformation

Publicerad: 2017-11-28 | Uppdaterad: 2017-12-03

Information 171203, till er som bor i fastigheten Zinkens Väg 53.

I början på nästa vecka kommer en del kompletterande och avslutande arbeten med solcellerna att äga rum.

 

Årsmötet beslöt att BRF Zinken skall göra en provinstallation av solceller. Tisdag den 7 november började montaget på taket Zinkens Väg 53.

Solceller 2017Tisdagen den 28/11 på förmiddag installerades provanläggning med solceller. De är monterade på taket till Zinkens väg 53.
När inkopplingen skedde blev fastigheten strömlös en stund.

Har du frågor kontakta Bertil Nyström i styrelsen.

Bilder från föreningens Facebooksida. Fotografer: Per-Erik Åström och Zehra Ulving.

Skador på sopsugen

Publicerad: 2017-11-20 | Uppdaterad: 2017-11-20

Som många säkert både sett och hört så arbetas det intensivt med att laga hål på sopsugen.

Man anser att hålen beror på att det slängs glasflaskor. Glasflaskorna krossas mot röret och skador/hål uppkommer. Detta är något som vi gemensamt kan försöka förhindra. Använd de glasåtervinningskärl som finns i grovsoprummen istället.

Med vänlig hälsning

BRF Styrelse

Markiser

Publicerad: 2017-10-04 | Uppdaterad: 2017-10-04

Årsmötet beslutade våren 2017 att godkänna 2 motioner om uppsättning av markiser med tillägget att en grupp skulle bildas, som skulle ta fram förslag på färger. Ett önskemål från årsmötet var dessutom att markiserna skulle vara enfärgade.

Färgförslagen, som alla är från firma SANDATEX, se färgförslag i bifogad fil.

Markiser behöver inte byggnadstillstånd så länge de inte har textbudskap.

Styrelsen har valt FÖNSTERDESIGN AB på Wollmar Yxkullsgatan 15, (tel. 08-668 14 20) som enda leverantör.

Markiser kan ha olika storlek och monteras på olika sätt och de kan också förses med motorstyrning. Fönsterdesign AB vars montörer är branschcertifierade, kan upplysa om godkända alternativ.

Ett avtal om rabatter har slutits mellan Fönsterdesign AB och vår förening som ger oss medlemmar 10 procents avdrag på materialet enligt prislista. På motorstyrning får vi 15 % rabatt.

Vidare beslutade årsmötet att ett avtal mellan medlemmen, som vill sätta upp markis, och BRF-Zinken ska slutas. Avtalet reglerar i princip ansvarfrågan.

Vår förvaltare ADEX hanterar dessa avtal och det är alltså dem man ska kontakta om man tänker sätta upp en markis.

Kontaktväg till ADEX är: http://adex.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=SM7V0W2IPOZNV7H

Skriv att det gäller MARKIS-avtal i meddelanderutan.

Dokument

Markiser information 2017.docx.pdf 2017-10-04

Sopsugrör skadat. Marken mellan Z39 och Z41 grävs upp, preliminärt 6-11 oktober.

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-04

Sopsugröret har skadats och måste bytas.

Framkomligheten på Zinkens väg kommer att vara begränsad under några dagar. Trappan som ansluter till arbetsplatsen kommer förmodligen att vara helt avstängd under en tid.

Observera att transporter, leveranser taxi kan komma att störas allvarligt.

Rådhusvinet som täcker en del av väggen på fastigheten bredvid går förmodligen inte att rädda.

Cykelrensning - Märkning av cyklar

Publicerad: 2017-09-13 | Uppdaterad: 2017-09-13

Vi fortsätter snart cykelrensningen i föreningen. Vi kommer också att rensa utomhus, i föreningens cykelställ och på våra gårdar, det gäller för hela BRF Zinken.
Anslag för detta, med lappar och märkpennor, kommer att sättas upp i trapphusen i dagarna. Vi kommer ge alla en månad på sig att märka cyklarna innan vi rensar bort omärkta cyklar. Endast NY märkning 2017 gäller. Efter rensning den 22/10, förvaras cyklarna i 3 månader, i gemensamt utrymme i föreningen, så alla som missar detta har god marginal att återfå eventuell cykel innan de doneras till välgörande ändamål.

Så, håll utkik efter lappar i era trapphus, cyklarna ska märkas mellan 21 sept - 21 okt (dvs. innan nästa städdag 22 oktober)

STÄDDAG & CYKELRENSNING 22 Oktober

Publicerad: 2017-09-13 | Uppdaterad: 2017-09-13

Söndagen 22/10 kl. 10.00 samlas vi vid amfiteatern, (Zinkens v 59-69) Vi ställer ut de redskap vi har, ta gärna med egna! 

Vad behöver göras? 

 • Sopa och plocka skräp i området
 • Sopa/städa lekplatser, tvätta bort mossa/smuts
 • Ställa i ordning bord & bänkar
 • Ta bort mossa (från t.ex. plattor/kanter/i amfiteatern)
 • Rensa skräp/städa i tvättstugor & utanför förråden
 • Rensa skräp/städa i barnvagnsrum
 • Hjälpas åt att plocka bort omärkta cyklar 

Alla förslag är välkomna – nu gör vi fint i vårt område!

KORVGRILLNING 

Från ca kl. 12.00 tänder vi grillarna och har som vanligt korvgrillning och umgås vid amfiteatern, både barn och vuxna.

Varmt välkomna!! Vänliga hälsningar Styrelsen

Måsproblematiken i området

Publicerad: 2017-08-22 | Uppdaterad: 2017-08-22

Under vår och sommar 2017, har flera boende i området besvärats av måsar/trutar som bosatt sig på flera av fastigheternas tak. Detta problem har diskuterats på styrelsemöte 170822, förvaltare från AdEx deltog även i diskussionen.

Inför vår/sommar 2018 kommer föreningen ta hjälp av AdEx för att försöka förhindra att samma problem uppstår. Hur problemet kommer att hanteras återkommer styrelsen med information i februari/mars 2018.

MVH Styrelsen BRF Zinken

 

Ownit installation

Publicerad: 2017-07-06 | Uppdaterad: 2017-07-06

Till er som planerar att installera Ownit. När de frågar om lägenhetsnumret, ange föreningens egna nummer (härstammar från Stockholmshems tiden) dvs samma som det står på tvättcylindern, tre siffror.

 

Lycka till

Nytt Städbolag i BRF Zinken

Publicerad: 2017-07-06 | Uppdaterad: 2017-07-06

Den 17/7 byter BRF Zinken städbolag till CURA.

Information kommer om kontaktvägar till städbolag.

 

Målning av parkeringslinjer - Utomhus

Publicerad: 2017-06-28 | Uppdaterad: 2017-06-28

Måndagen den 17 juli kommer målning av parkeringslinjer utomhus att ske om det inte regnar.

Reservdag onsdag den 19 juli

Skyltar kommer att sättas upp vid infarten till parkeringsplatserna och vid infarten till Krukmakargatan.

Arbetet pågår mellan 08.00 och 16.00.

Färgen torkar enligt uppgift på ett par timmar.

Vänligen notera dessa datum och hjälp gärna till att påminna varandra med utomhusparkeringsplatser inför dessa datum, så att det beställda arbetet kan utföras effektivt.

Parkering kan exempelvis lösas genom att man skaffar boendeparkeringstillstånd via Stockholms stad, och betalar per dag.

Om frågor kontakta Bertil Nyström i styrelsen.